วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ส่งออกการตั้งค่า

หากต้องการส่งออกการตั้งค่าปัจจุบันของ ESET Endpoint Security for Android ให้ระบุชื่อไฟล์การตั้งค่า จากนั้นระบบจะป้อนวันที่และเวลาปัจจุบันโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลใบอนุญาต (รหัสใบอนุญาตหรือที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านบัญชีผู้ดูแลความปลอดภัย) ไปยังไฟล์ที่ส่งออกได้อีกด้วย แต่โปรดระมัดระวังเนื่องจากข้อมูลนี้จะไม่ถูกเข้ารหัสและอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

ในขั้นตอนต่อไป ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการนำไฟล์ไปใช้ร่วมกันผ่านทาง:

เครือข่าย Wi-Fi

Bluetooth

อีเมล

Gmail

แอพพลิเคชั่นเรียกดูไฟล์ (ตัวอย่างเช่น ASTRO File Manager หรือ ES File Explorer)