วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ปิดกั้นที่มาที่ไม่รู้จัก

โดยค่าเริ่มต้น ESET Endpoint Security for Android จะไม่บล็อกแอพพลิเคชันที่ได้รับมาจากอินเตอร์เน็ตหรือจากแหล่งใด ๆ นอกเหนือจาก Google Play ส่วน แอพพลิเคชันที่บล็อกแล้ว จะให้ภาพรวมของแอพพลิเคชันที่บล็อกแล้ว (ชื่อของแพ็คเกจหรือกฎที่ใช้) และตัวเลือกในการลบการติดตั้งแอพพลิเคชันหรือเพิ่มแอพพลิเคชันเข้าในรายการที่ปลอดภัยแก่คุณ – ส่วน ข้อยกเว้น