วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

วิธีการเพิ่มข้อยกเว้น

นอกจากการเพิ่มข้อยกเว้นใหม่ (การป้อนชื่อแพ็กเกจของแอปพลิเคชัน) อาจใส่แอปพลิเคชันอยู่ในรายการที่อนุญาตโดยการยกเว้นแอปพลิเคชันจากรายการ แอปพลิเคชันที่ปิดกั้น:

1.ในแอพพลิเคชัน ESET Endpoint Security for Android ให้แตะ การควบคุมแอพพลิเคชัน

2.แตะ การบล็อก > แอพพลิเคชันที่บล็อก

3.เลือกแอพพลิเคชันที่คุณต้องการให้เป็นรายการที่อนุญาต

4.แตะไอคอนจุดสามจุดที่มุมขวาบน แล้วแตะ เพิ่มข้อยกเว้น

5.พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ แล้วแตะ ตกลง