วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การสแกนอัตโนมัติ

ระดับการสแกน

มีระดับการสแกน 2 ระดับให้เลือก การตั้งค่านี้จะใช้ได้กับการสแกนขณะที่ชาร์จอยู่และการสแกนตามกำหนดการ

สมาร์ท - การสแกนแบบสมาร์ทจะสแกนแอพพลิเคชันที่ติดตั้ง DEX ไฟล์ (ไฟล์กระทำการของระบบสำหรับระบบปฏิบัติการ Android) SO ไฟล์ (ไลบรารี) และ ZIP ไฟล์ที่มีความลึกของการสแกนสูงสุดของอาร์ไคฟ์ที่จัดเก็บทั้ง 3 และSD เนื้อหาของบัตร

เชิงลึก - จะสแกนทุกประเภทของไฟล์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสกุลใดทั้งหน่วยความจำภายในและ SDการ์ด

การสแกนในขณะที่ชาร์จอยู่

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ การสแกนจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์อยู่ในสภาวะไม่ใช้งาน (อุปกรณ์ชาร์จได้รับการเชื่อมต่อและประจุไฟเต็ม)

การสแกนตามกำหนดการ

การสแกนตามกำหนดการจะช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้งานการสแกนอุปกรณ์ได้อัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากต้องการกำหนดช่วงเวลาการสแกน ให้แตะ switch_off ที่อยู่ถัดจา การสแกนตามกำหนดการ และระบุวันที่และเวลาที่เรียกใช้งานการสแกน โดยระบบจะเลือก 4 นาฬิกาของวันจันทร์เป็นค่าเริ่มต้นของระบบ