วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การป้องกันไวรัส

โมดูลการป้องกันไวรัสจะป้องกันอุปกรณ์ของคุณจากรหัสที่เป็นอันตรายโดยการปิดกั้นภัยคุกคามแล้วทำความสะอาดหรือกักเก็บภัยคุกคามนั้น

antivirus_005_1

สแกนอุปกรณ์

สามารถใช้สแกนอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณเพื่อหาการบุกรุก

ชนิดของไฟล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางชนิดจะถูกสแกนตามค่าเริ่มต้น การสแกนอุปกรณ์แบบสมบูรณ์จะตรวจสอบหน่วยความจำ ขั้นตอนที่ทำงานอยู่ และไลบรารีลิงก์แบบไดนามิกที่เกี่ยวข้อง และไฟล์ที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายในและที่สามารถถอดได้ การสรุปสั้น ๆ ของการสแกนจะบันทึกลงในไฟล์บันทึกที่มีอยู่ในส่วน บันทึกการสแกน

หากคุณต้องการล้มเลิกการสแกนที่กำลังทำงานอยู่ ให้แตะไอคอน menu_icon_settings_uninstall

ระดับการสแกน

มีระดับการสแกน 2 ระดับให้เลือกได้แก่:

สมาร์ท - การสแกนแบบสมาร์ทจะสแกนแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง DEX ไฟล์ (ไฟล์กระทำการของระบบสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอย) SO ไฟล์ (ไลบรารี) และ ZIP ไฟล์ที่มีความลึกของการสแกนสูงสุดของอาไคฟ์ที่จัดเก็บทั้ง 3 และSD เนื้อหาของบัตร

เชิงลึก - จะสแกนทุกประเภทของไฟล์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสกุลใดทั้งหน่วยความจำภายในและ SDการ์ด

การสแกนอัตโนมัติ

นอกเหนือจากการสแกนอุปกรณ์ตามต้องการแล้ว ESET Endpoint Security for Android ยังมีการสแกนอัตโนมัติด้วย หากต้องการดูวิธีการสแกนขณะชาร์จและการสแกนตามกำหนดการ ให้อ่านคู่มือส่วนนี้

บันทึกการสแกน

ส่วนบันทึกการสแกนจะมีข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับการสแกนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในรูปแบบของไฟล์บันทึก ดูที่ ส่วนบันทึกการสแกนการป้องกันไวรัส ของเอกสารนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเดทโมดูลการตรวจหา

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ESET Endpoint Security for Android จะครอบคลุมงานการอัพเดทเพื่อรับรองว่าโปรแกรมจะได้รับการอัพเดทสม่ำเสมอ หากต้องการเรียกใช้การอัพเดทด้วยตนเอง ให้แตะ อัปเดตโมดูลการตรวจหา


note

ในการป้องกันการใช้แบนด์วิดท์โดยไม่จำเป็น อัพเดทจะได้รับการออกเมื่อจำเป็นเมื่อมีภัยคุกคามใหม่เพิ่มเข้ามา รายการอัพเดทฟรี แต่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

สามารถพบคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าการป้องกันไวรัสขั้นสูงในส่วน การตั้งค่าขั้นสูง ของเอกสารนี้