วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

วิธีเพิ่มผู้ติดต่อที่เป็นผู้ดูแลระบบ

ควรป้อนชื่อของผู้ดูแลระบบและหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างวิซาร์ดการเริ่มติดตั้ง Anti-Theft หากผู้ติดต่อมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเลขหมาย หมายเลขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณา

สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ที่ Anti-Theft > Admin contacts