วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ผู้ติดต่อที่เป็นผู้ดูแลระบบ

นี่เป็นรายการหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลระบบที่ป้องกันโดยรหัสผ่านของผู้ดูแล คำสั่ง Anti-Theft สามารถส่งได้จากหมายเลขที่เชื่อถือได้เท่านั้น หมายเลขเหล่านี้ยังถูกใช้สำหรับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ Anti-Theft