Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Blokowanie aplikacji na podstawie nazwy

1.Naciśnij kolejno opcje Kontrola aplikacji > Blokowanie > Blokuj aplikację > Blokuj według nazwy.

2.Zdecyduj, czy chcesz blokować aplikację na podstawie jej nazwy, czy nazwy pakietu.

3.Wprowadź słowa, na podstawie których aplikacja ma być blokowana. Do oddzielenia kolejnych słów użyj przecinka (,).

Na przykład wpisanie słowa „poker” w polu Nazwa aplikacji spowoduje blokowanie wszystkich aplikacji ze słowem „poker” w nazwie. Wprowadzenie tekstu „com.poker.game” w polu Nazwa pakietu spowoduje blokowanie przez program ESET Endpoint Security for Android tylko jednej aplikacji.