Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Blokowanie na podstawie nazwy aplikacji

W programie ESET Endpoint Security for Android administrator ma możliwość blokowania aplikacji na podstawie ich nazw lub na podstawie nazw pakietów. W sekcji Reguły blokowania dostępne jest omówienie tworzonych reguł oraz lista blokowanych aplikacji.

Aby zmodyfikować istniejącą regułę, należy nacisnąć ją i przytrzymać, a następnie stuknąć opcję Edytuj action_button_edit. Aby usunąć reguły z listy, należy nacisnąć i przytrzymać jeden z wpisów, a następnie zaznaczyć wpisy do usunięcia i stuknąć opcję Usuń action_button_delete. Aby usunąć całą zawartość listy, należy stuknąć opcję WYBIERZ WSZYSTKO, a następnie stuknąć opcję Usuń action_button_delete.

W przypadku zablokowania aplikacji według nazwy program ESET Endpoint Security for Android poszuka dokładnego dopasowania nazwy uruchomionej aplikacji. Aby aplikacja była nadal blokowana, gdy język interfejsu programu ESET Endpoint Security for Android zostanie zmieniony, należy ponownie wprowadzić nazwę aplikacji w zmienionym języku interfejsu tego programu.

Aby uniknąć problemów dotyczących przetłumaczonych nazw aplikacji, zalecamy zablokowanie takich aplikacji przy użyciu ich nazwy pakietu — to unikatowy identyfikator aplikacji, którego nie można zmienić w czasie wykonywania ani nie można użyć w przypadku innej aplikacji.

W przypadku administratora lokalnego użytkownik może znaleźć nazwę pakietu aplikacji, wybierając kolejno opcje Kontrola aplikacji > Monitorowanie > Dozwolone aplikacje. Po stuknięciu aplikacji zostanie wyświetlony ekran Szczegóły z nazwą pakietu aplikacji. Aby zablokować aplikację, należy wykonać te działania.