Přidání nového pravidla

Pro přidání nového pravidla ťukněte na ikonu icon_plus v pravém horním rohu obrazovky Pravidla.

antispam_097_2

Dále vyberte akci, kterou chcete aplikovat na zprávy a hovory.

ESET Endpoint Security for Android rozpoznává používané skupiny ve vašem seznamu kontaktů (například Rodina, Přátelé, Práce). Možnost Všechna neznámá čísla zahrne všechna telefonní čísla, která nejsou uložena ve vašem seznamu kontaktů. Tuto možnost můžete použít pro blokování nežádoucích hovorů (např. "marketingové hovory") nebo zabránění dětem ve vytáčení neznámých čísel. Možnost Všechna známá čísla se vztahuje na všechna telefonní čísla uložená v seznamu kontaktů. Skrytá čísla se vztahují na volající, kteří mají své telefonní číslo záměrně skryto pomocí Call Line Identification Restriction (CLIR).

Vyberte, co chcete blokovat nebo povolit:

icon_call_out odchozí hovory

icon_call_in příchozí hovory

icon_sms_in příchozí textové zprávy (SMS) nebo

icon_mms_in příchozí multimediální zprávy (MMS)

 

Pokud chcete uplatnit pravidlo pouze v určitou dobu, v sekci Kdy ťukněte na Vždy a vyberte možnost Vlastní. Poté ve spodní části obrazovky zadejte den a čas, ve kterém chcete pravidlo použít. Standardně je vybrána sobota a neděle a čas od 22:00 do 6:00. Tato funkce může přijít vhod, pokud nechcete být rušeni v noci během víkendu.

Poznámka: Pokud jste v zahraničí, všechna telefonní čísla zadaná v seznamu musí obsahovat mezinárodní předvolbu (např. +1610100100).