Vzdálené příkazy

Vzdálené příkazy můžete odeslat třemi způsoby:

přímo z ESET PROTECT Web Console,

přímo z aplikace ESET Endpoint Security for Android prostřednictvím funkce Odeslat příkaz ze zařízení administrátora,

odesláním SMS zprávy ze zařízení administrátora.

Pokud nepoužíváte ESET PROTECT, přesto můžete Anti-Theft příkazy na zařízení odesílat pohodlně bez nutnosti pamatovat si seznam všech příkazů, odesílat SMS individuálně a potvrzovat provedení příkazu. Příkazy můžete zasílat přímo z aplikace ESET Endpoint Security for Android prostřednictvím funkce Odeslat příkaz, která je dostupná v administrátorském režimu. Jako administrátor pouze zadáte telefonní číslo, případně ho vyberete ze seznamu kontaktů, a následně si z rozbalovacího menu zvolíte požadovaný příkaz. ESET Endpoint Security for Android následně provede všechny potřebné kroky tiše na pozadí.

Při použití SMS příkazu musí být telefonní číslo administrátora definované na cílovém zařízení jako administrátorský kontakt. Administrátor po odeslání příkazu obdrží ověřovací kód, který je platný hodinu, a je nutné jej použít pro potvrzení níže uvedených příkazů. Kód byste měli přidat na konec zprávy s prováděným příkazem a formát je následující: eset find kód. Po úspěšném provedení příkazu na cílovém zařízení obdrží administrátor potvrzení. K dispozici jsou následující SMS příkazy:

Najít
SMS příkaz: eset find
Obdržíte GPS souřadnice ztraceného zařízení s odkazem na dané místo v mapách Google. Pokud bude získána přesnější pozice, po 10 minutách odešle zařízení další informaci o své pozici.

Uzamknout
SMS příkaz: eset lock
Zařízení se uzamkne – bude možné jej odblokovat pouze administrátorským heslem nebo vzdáleným příkazem. Při odeslání příkazu prostřednictvím SMS můžete na konec zprávy přidat vlastní text, který se zobrazí na obrazovce uzamčeného zařízení. Formát zprávy: eset lock vaše zpráva. Pokud ponecháte parametr prázdný, zobrazí se na zařízení informace definované v sekci Informace na zamčené obrazovce.

Odemknout
SMS příkaz: eset unlock
Zařízení se odemkne a aktuálně vložená SIM karta bude přidána do seznamu důvěryhodných SIM karet (byla-li SIM karta vyměněna).

Siréna
SMS příkaz: eset siren
Na zařízení se spustí siréna, i pokud je hlasitost ztlumena.

Rozšířený reset do továrního nastavení
SMS příkaz: eset enhanced factory reset
Všechna data na zařízení budou vymazána zničením hlaviček souborů a zařízení se obnoví do továrního nastavení. Tato akce může trvat několik minut.

Vymazat
SMS příkaz: eset wipe
Všechny kontakty, zprávy, e-maily, účty, obsah SD karty, hudba, obrázky a videa uložená v systémových složkách budou nenávratně odstraněna ze zařízení. ESET Endpoint Security for Android zůstane na zařízení nainstalovaný.

Poznámka: V SMS příkazech se nerozlišuje velikost písmen.