Trợ giúp trực tuyến của ESET

Chọn chủ đề

Các phiên bản ESET Endpoint Security for Android

Có sẵn hai phiên bản ESET Endpoint Security for Android:

ESET Endpoint Security for Android - Phiên bản trên Google Play.

ESET Endpoint Security for Android - Phiên bản trên web có tính năng Bộ lọc cuộc gọi.

Bản cập nhật lên phiên bản mới nhất

Bản cập nhật ESET Endpoint Security for Android khác nhau dựa trên phiên bản cài đặt của bạn:

Cập nhật phiên bản ESET Endpoint Security for Android trên Google Play

Nếu thiết bị di động của bạn được đặt để tự động cập nhật ứng dụng trên Google Play, quá trình cập nhật sẽ được thực hiện tự động.

Cập nhật phiên bản ESET Endpoint Security for Android trên web

Nhấp vào nút chuyển đổi "Bật cập nhật ứng dụng tự động" ở ESET PROTECT Cloud hoặc ESET PROTECT để thực hiện cập nhật ứng dụng ESET Endpoint Security for Android. Sau đó, người dùng cuối sẽ tự động được nhắc cập nhật mỗi khi có bản cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập bài viết Kiến thức cơ sở của chúng tôi.