Trợ giúp trực tuyến của ESET

Chọn chủ đề

Bộ lọc cuộc gọi


important

Lưu ý

Tính năng Bộ lọc cuộc gọi chỉ khả dụng trong phiên bản trên web của ESET Endpoint Security for Android.

Bộ lọc cuộc gọi chặn cuộc gọi đến/đi dựa trên các quy tắc do người dùng xác định.

Không có thông báo nào được hiển thị khi cuộc gọi đến bị chặn. Ưu điểm của điều này là bạn sẽ không bị làm phiền bởi thông tin không mong muốn, nhưng luôn có thể kiểm tra các bản ghi cho các cuộc gọi có thể đã bị chặn do nhầm lẫn.


important

Bộ lọc cuộc gọi không hoạt động trên máy tính bảng không hỗ trợ gọi.

Để chặn cuộc gọi từ số điện thoại nhận được cuối cùng, hãy chạm vào Chặn Người gọi Cuối cùng. Việc này sẽ tạo một quy tắc mới.

Chặn số điện thoại bằng ký tự đại diện

Bạn có thể chặn một loạt các số thông qua các ký tự đại diện được mô tả trong bảng dưới đây:

Ký tự đại diện

Mô tả

*

đại diện cho nhiều ký tự

?

đại diện cho một ký tự duy nhất


example

Ví dụ

Nếu bạn không muốn nhận cuộc gọi từ một quốc gia cụ thể, hãy nhập mã quốc gia và ký tự đại diện * vào trường Số điện thoại di động và tất cả các cuộc gọi đến từ quốc gia bắt đầu bằng kiểu số này đều sẽ bị chặn. Khi bạn quyết định loại trừ một số điện thoại nào đó khỏi quốc gia đó, thêm quy tắc mới bằng hành động Cho phép. Hình ảnh dưới đây cho thấy cách chặn tất cả cuộc gọi từ Slovakia.

wildcards