ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Fjärrhantering

ESET PROTECT gör det möjligt att hantera ESET Endpoint Security for Android i en nätverksmiljö från en central plats.

Genom att använda ESET PROTECT ökar inte bara säkerheten, utan det blir även enklare att administrera alla produkter från ESET som är installerade i klientarbetsstationer och mobila enheter. Enheter med ESET Endpoint Security for Android kan ansluta till ESET PROTECT med alla typer av internetanslutning – WiFi, LAN, WLAN, mobilnät m.m. – så länge det är en vanlig internetanslutning (utan proxy eller brandvägg) och båda endpoints har konfigurerats korrekt.

Anslutning till ESET PROTECT via ett mobilnät är beroende av mobiloperatören och kräver en fullständig Internetanslutning.


note

ESET Cloud Mobile Device Management

Om du vill ansluta en enhet till ESET PROTECT och utforska alla funktioner för ESET Cloud Mobile Management följer du ESET PROTECThjälpsidan.

Om du vill lära dig att hantera nätverket med ESET PROTECT, se följande onlinehjälpavsnitt:

Hantera policyer

Skapa klientaktiviteter

Om rapporter


warning

Från och med ESET PROTECT On-Prem version 11.1 kommer komponenten för hantering av mobila enheter inte längre att vara tillgänglig (gäller även tidigare versioner av ESET PROTECT On-Prem). Om du inte uppdaterar din ESET PROTECT On-Prem till version 11.1 kommer MDM-komponenten fortsätta att fungera, men funktionerna för hanteringen av mobila enheter kommer att bli alltmer begränsade på grund av kompatibilitetsproblem. Läs mer. Vi rekommenderar att du övergår till Cloud MDM. Version 3.5 eller senare av ESET Endpoint Security for Android har stöd för migreringsverktyget som används för att migrera från ESET PROTECT On-Prem till ESET PROTECT.