ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Fjärrinstallation

ESET Endpoint Security for Android-installationsscenarier

För att lära dig hur du registrerar enheten i ESET PROTECT kan du följa stegen som beskrivs på ESET PROTECT hjälpsidan.

Vid installationen av webbversionen av ESET Endpoint Security for Android skickar administratören programinställningsfilen, APK-installationsfilen och en installationsprocess till slutanvändarna via e-post. Efter installationen måste användaren öppna programinställningsfilen. Alla inställningar importeras och programmet aktiveras (förutsatt att licensinformationen inkluderades).

Registrering av enheter med begränsade indatamöjligheter

Med ESET Endpoint Security for Android kan du registrera enheter utan kamera, webbläsare eller e-post (till exempel tv-apparater, smarta displayer, annonsdisplayer och så vidare) till ESET PROTECT. För att registrera sådana enheter installerar du ESET Endpoint Security for Android på enheten via Google Play eller APK-filen. Under startguiden i steget Fjärrhantering väljer du Ja, fjärrhantera och trycker på Enhet med begränsad indata.

Återregistrering av enhet

Om din mobila enhet inte ansluter längre kan du registrera den igen via e-post eller QR-kod om du har fysisk åtkomst till enheten.