Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wprowadzenie

Nowa generacja ESET Endpoint Security for Android (EESA) jest przeznaczona do pracy z ESET PROTECT , nową konsolą zarządzania, która pozwala na zdalne zarządzanie wszystkimi rozwiązaniami zabezpieczającymi firmy ESET.

Dla ESET Endpoint Security for Android dostępna jest wersja Google Play oraz wersja internetowa.

ESET Endpoint Security for Android w wersji 4 jest zgodny z:

ESET PROTECT.

ESET PROTECT On-Prem (wersja 11.0 i starsze)

ESET Endpoint Security for Android ma na celu ochronę firmowych urządzeń mobilnych przed najnowszymi zagrożeniami związanymi ze szkodliwym oprogramowaniem oraz ochronę danych nawet w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia. Ułatwia również administratorom systemów zachowanie zgodności urządzeń z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w firmie.

ESET Endpoint Security for Android nadaje się również do stosowania w małych i średnich firmach bez konieczności zdalnego zarządzania przez program ESET PROTECT. Technik IT, administrator systemu lub użytkownik mogą udostępnić współpracownikom swoją konfigurację ESET Endpoint Security for Android. Eliminuje to konieczność ręcznego aktywowania i konfigurowania każdego z modułów produktu, co było dotąd wymagane po zainstalowaniu programu ESET Endpoint Security for Android.