Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Quyền

Tính năng này theo dõi hành vi của ứng dụng có quyền truy cập đến dữ liệu cá nhân hoặc công ty và cho phép quản trị viên giám sát quyền truy cập ứng dụng dựa trên các danh mục quyền được xác định trước.

Một số ứng dụng được cài trên thiết bị của bạn có thể có quyền truy cập vào các dịch vụ khiến bạn phải mất tiền, theo dõi vị trí của bạn hoặc đọc thông tin nhận dạng, danh bạ hay tin nhắn của bạn. ESET Endpoint Security for Android cung cấp tính năng kiểm tra các ứng dụng này.

Trong phần này, bạn có thể thấy một danh sách các ứng dụng được xếp theo thể loại. Chạm vào mỗi thể loại để xem mô tả chi tiết của thể loại đó. Chi tiết các quyền của mỗi ứng dụng có thể được truy cập bằng cách chạm vào một ứng dụng cụ thể.

appcontrol-deviceaudit_041_1