Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Thẻ SIM tin cậy

Phần SIM Tin cậy hiển thị danh sách các thẻ SIM tin cậy sẽ được ESET Endpoint Security for Android chấp nhận. Nếu bạn gắn một thẻ SIM không được xác định trong danh sách này, màn hình sẽ bị khóa và một tin nhắn SMS cảnh báo sẽ được gửi đến cho quản trị viên.

Để thêm thẻ SIM mới, chạm vào biểu tượng icon_plus. Nhập Tên cho thẻ SIM (ví dụ: Nhà riêng, Công việc) và số IMSI (Nhận dạng Thuê bao Di động Quốc tế) của thẻ SIM này. IMSI thường được trình bày là một số dài 15 chữ số được in trên thẻ SIM. Trong một số trường hợp, số này có thể ngắn hơn.

Để xóa một thẻ SIM khỏi danh sách này, hãy chạm và giữ sau đó chạm vào biểu tượng action_button_delete.


important

Tính năng thẻ SIM đáng tin cậy không có sẵn trên các thiết bị sử dụng Android 10 trở lên.


note

Tính năng thẻ SIM Tin cậy không khả dụng trên các thiết bị CDMA, WCDMA và chỉ Wi-Fi.