Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Lệnh từ xa

Có thể kích hoạt trực tiếp các lệnh từ xa từ Bảng điều khiển ESET PROTECT:

Tìm thiết bị

Bạn sẽ nhận được tin nhắn văn bản với tọa độ GPS của thiết bị đích bao gồm đường dẫn đến vị trí của thiết bị trên bản đồ Google. Thiết bị sẽ gửi SMS mới nếu có vị trí chính xác hơn sau 10 phút.

Khóa thiết bị

Việc này sẽ khóa thiết bị—bạn sẽ có thể mở khóa thiết bị bằng mật khẩu Quản trị viên hoặc lệnh Mở khóa từ xa.

Mở khóa thiết bị bị khóa

Thiết bị sẽ được mở khóa và thẻ SIM hiện có trong thiết bị sẽ được lưu làm thẻ SIM Tin cậy.

Âm thanh chuông báo/Chế độ bị mất

Thiết bị sẽ bị khóa và phát âm thanh rất lớn trong 5 phút (hoặc cho đến khi thiết bị được mở khóa). Âm thanh chuông báo to sẽ phát ngay cả khi thiết bị của bạn được thiết lập tắt tiếng.

Trả về trạng thái xuất xưởng

Lệnh này sẽ đặt lại thiết bị về cài đặt gốc. Tất cả các dữ liệu có thể truy cập được sẽ bị xóa và tiêu đề tệp sẽ bị xóa. Quy trình này có thể mất một vài phút.