วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

วิซาร์ดการเริ่มต้นระบบ

เมื่อติดตั้งแอพพลิเคชันแล้ว ให้แตะ การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ แล้วทำตามคำแนะนำจากวิซาร์ดการเริ่มต้น กระบวนการนี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1.เลือก ภาษา ที่คุณต้องการใช้ใน ESET Endpoint Security for Android

2.เลือก ประเทศ ที่คุณทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

3.หากคุณต้องการช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ESET ด้วยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชันที่ไม่ระบุชื่อ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย

4.แตะ ยอมรับ เมื่อแตะ ยอมรับ คุณได้แสดงว่าคุณยอมรับใบอนุญาตข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

startup_wizard_012_1

5.แตะ ยอมรับ เพื่อยอมรับคำยินยอมจากผู้ใช้

6.เลือก ใช่ จัดการจากระยะไกล เพื่อเชื่อมต่อ ESET Endpoint Security for Android กับ ESET PROTECT หรือตั้งค่าด้วยตนเองโดยการแตะ ไม่ ป้องกันเท่านั้น

7.การตั้งค่าด้วยตัวเองต้องมีการเปิดใช้งานการอนุญาตการใช้โทรศัพท์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แตะ ดำเนินการต่อ แล้วแตะ อนุญาต เพื่อเปิดใช้งานการอนุญาตของแต่ละรายการ

8.แตะ ดำเนินการต่อ เพื่ออนุญาตให้ลากทับการอนุญาตของแอพอื่น

9.ในการตั้งค่าด้วยตนเอง คุณต้อง เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเปิดใช้งาน ESET Endpoint Security for Android ได้โดยใช้รหัสใบอนุญาตหรือผ่าน ESET Business Account (EBA)

10.สร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

11.การป้องกันการลบการติดตั้ง ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตลบการติดตั้ง ESET Endpoint Security for Android แตะ เปิดใช้งาน แล้วแตะ เปิดใช้ ในหน้าต่างแจ้งเตือน เปิดใช้งานแอพสำหรับผู้ดูแลอุปกรณ์

12. เปิดใช้งานการเข้าถึงเพื่อใช้งานเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันของแอพพลิเคชันอย่างเหมาะสม แตะ ดำเนินการต่อ แล้วแตะ ESET Endpoint Security for Android เพื่อเปิดใช้งาน การเข้าถึงเพื่อใช้งาน แตะลูกศรถอยหลังสองครั้งเพื่อย้อนกลับไปยังวิซาร์ดการเริ่มต้นระบบ

13.เลือกว่าจะ เข้าร่วม หรือ ไม่เข้าร่วม ระบบคำติชมของของ ESET LiveGrid® อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESET LiveGrid® ได้ที่ส่วนนี้

14.เลือกตัวเลือกสำหรับ ESET Endpoint Security for Android เพื่อ เปิดใช้งานการตรวจหา หรือ ปิดใช้งานการตรวจหา แอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพพลิเคชันเหล่านี้ได้ในส่วนนี้ แตะถัดไป

15.แตะ สิ้นสุด เพื่อออกจากวิซาร์ดการเริ่มต้น แล้วรีสตาร์ทการสแกนอุปกรณ์ครั้งแรกของคุณ