วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

โปรแกรมการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า

เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า คุณจะมอบข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่ ESET สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำยินยอมของคุณ

โปรแกรมนี้เปิดให้เข้าร่วมโดยสมัครใจและขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ หลังจากที่เข้าร่วมแล้ว การมีส่วนร่วมทั้งหมดจะเป็นแบบไม่ต้องโต้ตอบ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมใด ๆ คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการยุติไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนของคุณอีกต่อไป

เรารวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราทราบเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการใช้งานอย่างไร ข้อมูลนี้ทำให้เราทราบสิ่งต่างๆ เช่น ฟังก์ชันใดบ้างที่ใช้บ่อย การตั้งค่าใดบ้างที่ผู้ใช้แก้ไข หรือผู้ใช้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลาเท่าใด

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์

เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าอุปกรณ์ใดและที่ใดบ้างที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการใช้งาน ตัวอย่างทั่วไปคือ รุ่นของอุปกรณ์ ประเทศ เวอร์ชัน และชื่อของระบบปฏิบัติการ

การวินิจฉัยข้อมูลข้อผิดพลาด

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและสถานการณ์ความล้มเหลวต่างๆ ด้วยเช่นกัน เช่น เกิดข้อผิดพลาดใดบ้างและการกระทำใดที่ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดนั้น

เหตุใดเราจึงรวบรวมข้อมูลนี้

ข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนนี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้คุณซึ่งเป็นผู้ใช้ของเรา ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความเกี่ยวข้อง ใช้งานง่าย และไร้ข้อผิดพลาดมากขึ้นเท่าที่จะทำได้

ใครควบคุมข้อมูลนี้

ESET, spol. s r.o. คือผู้ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลในโปรแกรมนี้แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยให้บุคคลที่สาม