วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ESET, spol. s r. o., มีสำนักงานอยู่ที่ Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic ซึ่งจดทะเบียนในทะเบียนการค้าที่ได้รับการควบคุมดูแลโดย Bratislava I District Court, Section Sro, เลขที่ 3586/B หมายเลขทะเบียนธุรกิจ: 31333532 ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ("ESET" หรือ "เรา") ต้องการให้มีความโปร่งใสในด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลลูกค้าของเราเท่านั้น ("ผู้ใช้ปลายทาง" หรือ "คุณ") เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล,

การรักษาความลับของข้อมูล,

สิทธิ์ของข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริการที่ ESET นำเสนอในผลิตภัณฑ์ของเรามีให้ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทาง ("EULA") แต่บางผลิตภัณฑ์อาจต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ราต้องการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา เราให้บริการต่างๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ใน EULA และเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น บริการอัพเดต/อัพเกรด ESET LiveGrid® การป้องกันการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การสนับสนุน ฯลฯ เพื่อให้การทำงานทั้งหมด เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้:

รายการอัพเดทและสถิติอื่นๆ ที่ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการติดตั้งและคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งแพลตฟอร์มที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของเราและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลฮาร์ดแวร์ ไอดีการติดตั้ง ไอดีใบอนุญาต ที่อยู่ IP ที่อยู่ MAC การตั้งค่าของผลิตภัณฑ์

แฮชแบบวันเวย์ที่เกี่ยวกับการแทรกซึมที่เป็นส่วนหนึ่งของ ESET LiveGrid® Reputation System ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพของโซลูชันการป้องกันมัลแวร์ของเราโดยการเปรียบเทียบไฟล์ที่ถูกสแกนกับฐานข้อมูลของรายการที่อยู่ในบัญชีขาวและบัญชีดำในคลาวด์

ตัวอย่างและเมตาดาต้าที่น่าสงสัยจากภายนอกที่เป็นส่วนหนึ่งของ ESET LiveGrid® Feedback System ซึ่งช่วยให้ ESET สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ปลายทางของเราได้ทันที และช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามล่าสุดได้ เราจำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลที่คุณส่งให้เรา

oการแทรกซึมต่างๆ เช่น ตัวอย่างของไวรัสและโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ และที่น่าสงสัย ปัญหา วัตถุที่อาจไม่เป็นที่ต้องการหรืออาจไม่ปลอดภัย เช่น ไฟล์ที่สามารถเปิดใช้งานได้ ข้อความอีเมลที่คุณเป็นผู้รายงานว่าเป็นสแปมหรือที่ผลิตภัณฑ์ของเราปักธงเตือน

oข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในเครือข่ายภายใน เช่น ประเภท, ผู้จำหน่าย รุ่นและ/หรือชื่อของอุปกรณ์

oข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ที่อยู่ IP และข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์, แพ็คเกจ IP, URL และเฟรมอีเธอร์เน็ต

oไฟล์แครชดัมป์และข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่

ไม่ไม่ได้ประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลของคุณนอกเหนือจากขอบเขตที่ระบุนี้ แต่ในบางเวลาเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยไม่ได้ตั้งใจอาจรวมอยู่ในตัวของมัลแวร์เอง (เก็บรวบรวมโดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบหรือคุณไม่ได้อนุมัติ) หรือที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเป็นส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์หรือ URL และเรามิได้ต้องการข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบของเราหรือประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การดูข้อมูลเช่นไอดีใบอนุญาตและข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล นั้นจำเป็นสำหรับวัตุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน ตรวจสอบว่าใบอนุญาตเป็นของแท้หรือไม่ และจัดเตรียมการให้บริการของเรา

ข้อมูลติดต่อและข้อมูลที่อยู่ในคำขอการสนับสนุนของคุณอาจจำเป็นสำหรับการให้บริการสนับสนุน โดยขึ้นอยู่กับช่องทางที่คุณเลือกในการติดต่อเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลใบอนุญาต รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และคำอธิบายของกรณีการสนับสนุนของคุณ คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้บริการสนับสนุนรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การรักษาความลับข้อมูล

ESET เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลกผ่านทางหน่วยงานในเครือหรือคู่ค้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการกระจาย การให้บริการ และการสนับสนุนของเรา ข้อมูลที่ ESET เป็นผู้ประมวลผลอาจได้รับการถ่ายโอนไปยังและจากหน่วยงานในเครือหรือคู่ค้าสำหรับประสิทธิภาพของ EULA เข่นการให้บริการหรือการสนับสนุนหรือการเรียกเก็บเงิน โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งและบริการของคุณที่คุณเลือกที่จะใช้ เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศที่จำเป็นต้องได้รับการตัดสินใจจากคณะกรรมาธิการยุโรป แม้ในกรณีนี้ การถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายการป้องกันข้อมูลและจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ข้อตกลงตามสัญญามาตรฐาน ข้อบังคับของบริษัทที่ผูกมัด หรือมาตรการป้องกันที่เหมาะสมอื่นๆ จะต้องมีการจัดตั้งขึ้นโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

เรากำลังทำอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกจัดเก็บนานเกินความจำเป็น ในขณะที่สามารถให้บริการตามาตรฐานของ EULA ได้ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของเราอาจยาวนานกว่าอายุของใบอนุญาตของคุณ ก็เพียงเพื่อให้คุณมีเวลาสำหรับการต่ออายุที่ง่ายดายและสะดวกสบาย สถิติและข้อมูลอื่นๆ จาก ESET LiveGrid® ที่ย่อลงให้เล็กที่สุดและไม่ได้ระบุชื่ออาจได้รับการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติ

ESET ใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการรักษาความลับที่ต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน และความยืดหยุ่นของระบบและบริการด้านการประมวลผล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลถูกละเมิดจนเป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราพร้อมที่จะแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบรวมถึงเจ้าของข้อมูลด้วย ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ESET มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศสโลวาเกียและเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลในฐานะส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิ์ที่จะติดตามสิทธิ์ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้:

สิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก ESET

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากไม่ถูกต้อง (คุณมีสิทธิ์ที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ไม่สมบูรณ์)

สิทธิ์ในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ในการขอข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล

สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนและ

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

หากคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ของคุณในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล หรือหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวล โปรดส่งข้อความมาที่:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk