ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Betrodda SIM-kort

I avsnittet Betrodda SIM-kort finns listan med betrodda SIM-kort som accepteras av ESET Endpoint Security for Android. Om ett SIM-kort som inte finns i listan sätts in låses skärmen och ett varnings-SMS skickas till administratören.

Om du vill lägga till ett nytt SIM-kort trycker du på icon_plus-ikonen. Ange ett Namn på SIM-kortet (exempelvis Hem eller Arbete) och dess IMSI-nummer (International Mobile Subscriber Identity). IMSI visas vanligtvis som ett 15 siffror långt nummer på SIM-kortet. I vissa fall kan det vara kortare.

Om du vill ta bort ett SIM-kort från listan trycker du på och håller ned det, och trycker sedan på action_button_delete-ikonen.


important

Funktionen för betrodda SIM-kort är inte tillgänglig på enheter med Android 10 och senare.


note

Funktionen Betrodda SIM-kort är inte tillgänglig i CDMA- och WCDMA-enheter eller enheter med endast WiFi.