ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Fjärrkommandon

Fjärrkommandon kan utlösas direkt från konsolen för ESET PROTECT:

Hitta enhet

Du får ett textmeddelande med målenhetens GPS-koordinater, inklusive en länk till dess plats i Google Maps. Om en mer exakt plats är tillgänglig efter 10 minuter skickas ett nytt SMS.

Lås enhet

Med det här kommandot låses enheten, och kan låsas upp igen med administratorslösenordet eller fjärrkommandot Lås upp.

Lås upp låst enhet

Enheten låses upp och det aktuella SIM-kortet i enheten sparas som betrott.

Siren/förlorat läge-ljud

Enheten låses och ett mycket högt ljud avges i 5 minuter (eller tills enheten låses upp). En högljudd siren startas även om enheten är inställd på tyst läge.

Fördjupad fabriksåterställning

Med den här åtgärden återställs enheten till fabriksinställningarna. Alla åtkomliga data på enheten raderas och filhuvuden förstörs. Processen kan ta flera minuter.