ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Blokování podle názvu aplikace

ESET Endpoint Security for Android umožňuje blokovat aplikace podle jejich názvu nebo názvu instalačního balíčku. Možnost pro vytvoření nového pravidla a seznam existujících pravidel naleznete v sekci Blokovací pravidla.

Pro úpravu existujícího pravidla podržte prst na daném pravidle a ťukněte na Upravit action_button_edit. Pro odebrání existujícího pravidla podržte prst na daném pravidle a ťukněte na Odebrat action_button_delete. Chcete-li vymazat celý seznam, ťukněte na možnost VYBRAT VŠE a poté na možnost Odebrat action_button_delete.

Pokud zablokujete aplikaci podle názvu, ESET Endpoint Security for Android bude vyhodnocovat běžící aplikace podle přesně definovaného jména. Mějte na paměti, že tento seznam aplikací je platný pro každou jazykovou mutaci. Pokud tedy změníte jazyk ESET Endpoint Security for Android, bude nutné blokovací pravidla definovat znovu.

Abyste se vyhnuli problému s lokalizovanými názvy aplikací doporučujeme aplikace blokovat na základě názvu balíčku – unikátního identifikátoru aplikace, který se nemění a nemůže jej používat jiná aplikace.

Pokud máte zařízení k dispozici a jste přihlášeni v administrátorském režimu, získat přesný název balíčku můžete následujícím způsobem: přejděte do sekce Správa aplikací > Monitorování > Povolené aplikace. V zobrazeném dialogovém okně s detaily naleznete název balíčku. Pro vytvoření blokovacího pravidla přejděte do samostatné kapitoly.