ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Oprávnění

Některé aplikace nainstalované v zařízení mohou mít přístup ke službám, které jsou zpoplatněny, sledovat vaši polohu, nebo získat informace o vaší identitě, kontaktech nebo textových zprávách. Produkt poskytuje audit těchto aplikací.

Některé aplikace nainstalované na zařízení mohou mít přístup ke zpoplatněným službám, polohovým službám, mohou získávat informace o vaší identitě, kontaktech nebo textových zprávách. ESET Endpoint Security for Android vás na tyto aplikace upozorní.

V této části můžete vidět seznam aplikací seřazených podle kategorií. Ťuknutím na jednotlivé kategorie zobrazíte jejich podrobný popis. Detaily oprávnění každé aplikace si zobrazíte ťuknutím na název dané aplikace.

appcontrol-deviceaudit_041_1