ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Důvěryhodné SIM karty

V této části naleznete seznam důvěryhodných SIM karet, které ESET Endpoint Security for Android povoluje provozovat v daném zařízení. Pokud do zařízení vložíte SIM kartu, která není uvedena v tomto seznamu, zařízení se uzamkne a odešle SMS se upozorněním na telefonní čísla definovaná v sekci administrátorské kontakty.

Pro přidání nové SIM karty ťukněte na ikonu icon_plus v pravém horním rohu obrazovky. Zadejte její název (například Osobní, Pracovní) a IMSI (International Mobile Subscriber Identity) číslo. IMSI je obvykle prezentován jako 15místné číslo vytištěné na SIM kartě. V některých případech může být i kratší.

Pro odebrání SIM karty ze seznamu ťukněte a podržte prst nad daným záznamem, a poté ťukněte na ikonu action_button_delete v pravém dolním rohu obrazovky.


important

Funkce důvěryhodných SIM karet není k dispozici na zařízeních se systémem Android 10 a novějším.


note

Funkce důvěryhodné SIM karty není dostupná na CDMA, WCDMA mobilních zařízeních a zařízeních vybavených pouze Wi-Fi.