ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Vzdálené příkazy

Vzdálené příkazy můžete odeslat přímo z ESET PROTECT:

Najít zařízení

Obdržíte GPS souřadnice ztraceného zařízení s odkazem na dané místo v mapách Google. Pokud bude získána přesnější pozice, po 10 minutách odešle zařízení další informaci o své pozici.

Uzamknout zařízení

Zařízení se uzamkne – bude možné jej odblokovat pouze administrátorským heslem nebo vzdáleným příkazem.

Odemknutí zablokovaného zařízení

Zařízení se odemkne a aktuálně vložená SIM karta bude přidána do seznamu důvěryhodných SIM karet (byla-li SIM karta vyměněna).

Siréna/zvuk režimu ztraceného zařízení

Zařízení se uzamkne a začne na 5 minut přehrávat hlasitou sirénu (nebo do odblokování). Na zařízení se spustí siréna, i pokud je hlasitost ztlumena.

Rozšířený reset do továrního nastavení

Zařízení se obnoví do továrního nastavení. Všechna data na zařízení budou vymazána zničením hlaviček souborů. Tato akce může trvat několik minut.