ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak přidat administrátorský kontakt?

Jméno administrátora a jeho telefonní číslo by mělo být zadáno při prvotním nastavení funkce Anti-Theft. Každý administrátor může mít přiřazeno více telefonních čísel.

Pro přidání nebo změnu existujících administrátorských kontaktů přejděte do sekce Anti-Theft > Administrátorské kontakty.