Polecenia zdalne

Istnieją trzy sposoby uruchamiania poleceń zdalnych:

Uruchomienie bezpośrednio z konsoli ESET PROTECT

Uruchomienie przy użyciu funkcji Wyślij polecenie programu ESET Endpoint Security for Android zainstalowanego na urządzeniu administratora z systemem Android.

Uruchomienie przez wysłanie wiadomości tekstowej SMS z urządzenia administratora.

Polecenia SMS można uruchamiać przy użyciu programu ESET Endpoint Security for Android zainstalowanego na urządzeniu administratora z systemem Android. Ułatwia to ich obsługę przez administratorów niekorzystających z programu ESET PROTECT. Zamiast ręcznie wpisywać wiadomość tekstową i weryfikować polecenie przy użyciu kodu weryfikacyjnego, administrator może użyć funkcji Wyślij polecenie (dostępnej tylko w trybie administratora). Administrator może wpisać numer telefonu lub wybrać kontakt i z menu rozwijanego wybrać polecenie do wysłania. Program ESET Endpoint Security for Android automatycznie wykona wszystkie niezbędne działania w trybie cichym w tle.

Podczas wysyłania poleceń SMS numer telefonu administratora musi znajdować się na liście kontaktów administratora na urządzeniu docelowym. Administrator otrzyma kod weryfikacyjny, ważny przez godzinę, który może być wykorzystany do wykonania jednej z komend z poniższej listy. Kod powinien być załączony w wiadomości, której polecenie powinno posiadać poniższy format: eset find kod. Administrator otrzyma potwierdzenie po wykonaniu komendy na urządzeniu docelowym. Polecenia SMS mogą zawierać następujące komendy:

Znajdź
Polecenie SMS: eset find
Użytkownik otrzymuje wiadomość tekstową ze współrzędnymi GPS urządzenia docelowego oraz łączem do jego lokalizacji w Mapach Google. W przypadku uzyskania bardziej precyzyjnych danych lokalizacji po 10 minutach urządzenie ponownie wysyła wiadomość SMS.

Zablokuj
Polecenie SMS: eset lock
Spowoduje to blokadę urządzenia — odblokowanie urządzenia będzie możliwe przy użyciu hasła administratora lub komendy Odblokuj zdalnie. Do komendy w wiadomości SMS można dołączyć własną wiadomość, która zostanie wyświetlona na ekranie blokady urządzenia. Skorzystaj z poniższego formatu: eset lock kod wiadomość. Po pozostawieniu pustego parametru wiadomość na urządzeniu zostanie wyświetlona wiadomość umieszczona w sekcji Wiadomość na ekranie blokady.

Odblokuj
Polecenie SMS: eset unlock
Odblokowanie urządzenia i zapisanie karty SIM znajdującej się obecnie w urządzeniu jako zaufanej karty SIM.

Alarm
Polecenie SMS: eset siren
Uruchomienie głośnego alarmu, nawet jeśli urządzenie jest wyciszone.

Rozszerzony reset do ustawień fabrycznych
Polecenie SMS: eset enhanced factory reset
Przywrócenie w urządzeniu ustawień fabrycznych. Skasowanie wszystkich dostępnych danych — usunięcie nagłówków plików. Ten proces może potrwać kilka minut.

Wyczyść
Polecenie SMS: eset wipe
Wszystkie kontakty, wiadomości, wiadomości e-mail, zawartość karty SD, zdjęcia, muzyka i filmy zapisane w domyślnych folderach systemu Android zostają trwale usunięte z urządzenia. Program ESET Endpoint Security for Android pozostaje zainstalowany.

UWAGA: W poleceniach SMS nie jest rozróżniana wielkość liter.