Oprávnění

Některé aplikace nainstalované v zařízení mohou mít přístup ke službám, které jsou zpoplatněny, sledovat vaši polohu, nebo získat informace o vaší identitě, kontaktech nebo textových zprávách. Produkt poskytuje audit těchto aplikací.

Některé aplikace nainstalované na zařízení mohou mít přístup ke zpoplatněným službám, polohovým službám, mohou získávat informace o vaší identitě, kontaktech nebo textových zprávách. ESET Endpoint Security for Android vás na tyto aplikace upozorní.

Ťuknutím na jednotlivé kategorie zobrazíte jejich podrobný popis. Detaily oprávnění každé aplikace si zobrazíte ťuknutím na název dané aplikace.

appcontrol-deviceaudit_041_1