ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

ESET Endpoint Security 9

ESET Endpoint Security 9 representerar ett nytt förhållningssätt till integrerad datasäkerhet. Den senaste versionen av ESET LiveGrid®-genomsökningsmotorn, kombinerat med våra skräddarsydda moduler Brandvägg och Antispam, använder snabbhet och noggrannhet för att skydda datorn. Resultatet är ett intelligent system som är oupphörligen vaksamt mot attacker och skadlig programvara som utgör en fara för din dator.

ESET Endpoint Security 9 är en komplett säkerhetslösning framtagen med vår långa erfarenhet av att kombinera maximalt skydd och minimal systembelastning. Den avancerade tekniken som bygger på artificiell intelligens kan proaktivt eliminera infiltration av virus, spionprogram, trojaner, maskar, reklamprogram, rootkit och andra attacker från internet utan att minska systemets prestanda eller störa din dator.

ESET Endpoint Security 9 är framför allt utformad för användning på arbetsstationer i småföretagsmiljö.

I avsnittet Använda enbart ESET Endpoint Security hittar du hjälpämnen indelade i flera kapitel och kapitelavsnitt för att ge orientering och sammanhang, inklusive Hämtning, Installation och Aktivering.

När ESET Endpoint Security används med ESET PROTECT i en företagsmiljö är det enkelt att hantera olika antal klientarbetsstationer, tillämpa principer och regler, övervaka detekteringar och fjärrkonfigurera klienter från alla datorer anslutna till nätverket.

Kapitlet Vanliga frågor innehåller en del ofta förekommande frågor och problem som uppkommer.


Funktioner och fördelar

Omformat användargränssnitt

Användargränssnittet i den här versionen har omformats avsevärt och förenklats baserat på resultat från testning av användarvänlighet. All GUI-text och alla meddelanden har granskats noga och gränssnittet har nu stöd för språk som skrivs från höger till vänster, som hebreiska och arabiska. Onlinehjälpen är nu integrerad i ESET Endpoint Security och har supportinnehåll som uppdateras dynamiskt.

Skydd mot virus och spionprogram

Identifierar och rensar proaktivt kända och okända virus, maskar, trojaner och rootkits. Avancerad heuristik varnar även för inte tidigare känd skadlig kod och skyddar dig mot okända hot och neutraliserar dem innan de hinner göra skada. Webbåtkomstskydd och Skydd mot nätfiske övervakar kommunikation mellan webbläsare och fjärrservrar (inklusive SSL). Skydd av e-postklient kontrollerar e-postkommunikation genom IMAP(S)- och POP3(S)-protokollen.

Regelbundna uppdateringar

Regelbunden uppdatering av detekteringsmotorn (som tidigare kallades virussignaturdatabas) och programmodulerna är det bästa sättet att säkerställa maximal skyddsnivå för datorn.

ESET LiveGrid®
(molngenererat rykte)

Det går att kontrollera ryktet för processer och filer som körs direkt i ESET Endpoint Security.

Fjärrhantering

ESET PROTECT möjliggör hantering av ESET-produkter på arbetsstationer, servrar och mobila enheter i en nätverksmiljö från en central plats. Med ESET PROTECT-webbkonsolen (ESET PROTECT-webbkonsolen) kan du distribuera ESET-lösningar, hantera åtgärder, verkställa säkerhetspolicyer, övervaka systemets status och snabbt reagera på problem eller hot på fjärrdatorer.

Skydd mot nätverksattacker

Analyserar innehållet i nätverkstrafik och skyddar mot nätverksangrepp. Eventuell trafik som anses skadlig blockeras.

Webbkontroll (endast ESET Endpoint Security)

Webbkontroll gör det möjligt att blockera webbsidor med potentiellt stötande innehåll. Arbetsgivare och systemadministratörer kan dessutom blockera åtkomst till mer än 27 fördefinierade webbplatskategorier och över 140 underkategorier.