Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Poziomy leczenia

Aby uzyskać dostęp do poziomów leczenia dla żądanego modułu ochrony, rozwiń pozycję Parametry technologii ThreatSense (na przykład Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym), a następnie kliknij przycisk Leczenie.

Ochrona w czasie rzeczywistym i inne moduły ochrony mają następujące poziomy naprawy (leczenia).

Naprawa w produkcie ESET Endpoint Security 9

Poziom leczenia

Opis

Zawsze naprawiaj wykrycie

Podjęcie próby naprawy podczas leczenia obiektów bez interwencji użytkownika. W niektórych rzadkich przypadkach (np. plików systemowych), jeśli nie można naprawić wykrycia, zgłoszony obiekt pozostanie w pierwotnej lokalizacji. Ustawienie Zawsze naprawiaj wykrycie jest zalecanym ustawieniem domyślnym w środowisku zarządzanym.

Napraw wykrycie, jeśli to bezpieczne — w przeciwnym razie pozostaw

Podjęcie próby naprawy podczas leczenia obiektów bez interwencji użytkownika. W niektórych przypadkach (np. plików systemowych lub archiwów zawierających zarówno czyste, jak i zainfekowane pliki), kiedy zagrożenia nie można naprawić, obiekt pozostanie w pierwotnej lokalizacji.

Napraw wykrycie, jeśli to bezpieczne — w przeciwnym razie spytaj

Podjęcie próby naprawienia wykrytego zagrożenia podczas leczenia obiektów. W niektórych przypadkach, jeśli nie można wykonać żadnej akcji, użytkownikowi zostanie wyświetlony alert interaktywny umożliwiający wybór czynności zaradczej (np. usunięcia lub zignorowania). To ustawienie jest zalecane w większości przypadków.

Zawsze pytaj użytkownika

Użytkownik końcowy widzi interaktywne okno podczas leczenia obiektów i musi wybrać akcję naprawczą (na przykład usunąć lub zignorować). Ten poziom jest przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy wiedzą, jakie kroki należy podjąć w przypadku wykrycia.

CONFIG_THREAT_SENSE