Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uaktualnianie do nowszej wersji

Nowsze wersje programu ESET Endpoint Security publikuje się w celu wprowadzania w nim poprawek lub udoskonaleń, których nie można wdrożyć w ramach automatycznych aktualizacji poszczególnych modułów.

Uaktualnienie do nowszej wersji można przeprowadzić na kilka sposobów:

 1. Automatycznie, za pomocą ESET PROTECT lub ESET PROTECT Cloud. Produkt ESET Endpoint Security w wersji 9 nie może być zarządzany przez rozwiązanie ESET Remote Administrator.
 2. Automatycznie przy użyciu obiektu GPO lub programu SCCM.
 3. Automatycznie za pomocą aktualizacji programu.
  W związku z tym, że uaktualnienie programu jest rozsyłane do wszystkich użytkowników i może powodować poważne konsekwencje na komputerach o określonych konfiguracjach, jego publikacja odbywa się po długim okresie testów w celu zapewnienia sprawnego działania we wszystkich możliwych konfiguracjach. Jeśli zachodzi potrzeba uaktualnienia programu do nowszej wersji natychmiast po jej udostępnieniu, należy posłużyć się jedną z poniższych metod.
  Należy upewnić się, że została włączona opcja Tryb aktualizacji w Ustawieniach zaawansowanych (F5) > Aktualizacja > Profile > Aktualizacje produktu.
 4. Ręcznie przez pobranie i zainstalowanie nowszej wersji już zainstalowanego programu.

Zalecane scenariusze uaktualniania

Zarządzam lub chcę zdalnie zarządzać produktami firmy ESET

W przypadku zarządzania więcej niż 10 produktami ESET dla punktów końcowych zalecaną metodą uaktualnienia jest skorzystanie z rozwiązania ESET PROTECT, ESET PROTECT Cloud.

Zapoznaj się z następującą dokumentacją:

Uaktualnienie ręczne na klienckiej stacji roboczej

Nie instaluj wersji 9 na wersji 4.x. Podobnie gdy masz już starszą/niedziałającą wersję 5.x lub 6.x programu ESET Endpoint Security.

Jeśli planowane jest ręczne przeprowadzenie uaktualnienia na poszczególnych klienckich stacjach roboczych:

 1. Sprawdź, czy dany system operacyjny jest obsługiwany Windows Vista i w przypadku wersji nie jest obsługiwany system Windows XP.
 1. Pobierz i zainstaluj nowszą wersję, zastępując wcześniejszą.

note

Jeśli chcesz zmaksymalizować szanse na pomyślne uaktualnienie do najnowszej wersji 9.x, przeprowadź uaktualnienie z jednej z następujących wersji ESET Endpoint Security:

 • 5.0.2272.x
 • 6.5.2132.x
 • 7.3.2044.x

W przeciwnym razie najpierw odinstaluj ESET Endpoint Security. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uaktualniania ESET Endpoint Security na stacji roboczej klienta, przeczytaj następujący artykuł bazy wiedzy ESET.