Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Pomoc i obsługa

Program ESET Endpoint Security udostępnia narzędzia i informacje ułatwiające rozwiązywanie problemów, które można napotkać.

ICON_HELP_PRODUCT Zainstalowany produkt

ICON_HELP_HELP Strona Pomocy — kliknięcie tego łącza powoduje otwarcie stron pomocy programu ESET Endpoint Security.

ICON_HELP_TECHNICAL_SUPPORT Pomoc techniczna

  • Poproś o pomoc techniczną — jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na problem, możesz użyć tego formularza dostępnego w witrynie firmy ESET, aby szybko skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy. W zależności od ustawień przed wypełnieniem formularza internetowego może zostać wyświetlone okno umożliwiające przesłanie danych konfiguracji systemu.
  • Szczegóły dla działu pomocy technicznej — gdy zostanie wyświetlony monit, można skopiować i wysłać informacje do działu pomocy technicznej firmy ESET (na przykład informacje o nazwie i wersji produktu, systemie operacyjnym i rodzaju procesora).
  • ESET Log Collector — łącze do artykułu bazy wiedzy firmy ESET z narzędziem ESET Log Collector, które automatycznie gromadzi informacje i dzienniki z komputera, aby usprawnić rozwiązywanie problemów. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi online narzędzia ESET Log Collector.
  • Kliknij pozycję Włącz zaawansowane zapisywanie w dzienniku, aby utworzyć zaawansowane dzienniki wszystkich funkcji, co pomoże programistom w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów. Minimalna szczegółowość zapisów w dzienniku jest ustawiona na poziomie Diagnostycznym. Zaawansowane zapisywanie w dzienniku zostanie wyłączone po dwóch godzinach, chyba że zatrzyma się je wcześniej, klikając pozycję Zatrzymaj zaawansowane zapisywanie w dzienniku. Po utworzeniu wszystkich dzienników zostanie wyświetlone okno z powiadomieniem umożliwiające bezpośredni dostęp do folderu diagnostycznego z utworzonymi dziennikami.

ICON_HELP_KB  — Baza wiedzy ESET zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania oraz zalecane rozwiązania różnych problemów. Dzięki regularnym aktualizacjom przez specjalistów z firmy ESET baza wiedzy jest bardzo skutecznym narzędziem do rozwiązywania różnych problemów.