Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Czarna lista tymczasowa adresów IP

Aby wyświetlić adresy IP, które zostały wykryte jako źródła ataków i dodane do czarnej listy w celu zablokowania połączenia przez określony czas, w programie ESET Endpoint Security należy przejść do obszaru Ustawienia > Sieć > Czarna lista tymczasowa adresów IP. Tymczasowa blokada adresów obowiązuje przez godzinę.

Kolumny

Adres IP — umożliwia wyświetlenie zablokowanego adresu IP.

Powód blokady — umożliwia wyświetlenie typu ataku powstrzymanego z adresu (na przykład ataku skanowania portów TCP).

Limit czasu — pokazuje godzinę i datę, kiedy adres zostanie usunięty z czarnej listy.

Elementy sterujące

Usuń — umożliwia przedterminowe usunięcie adresu z czarnej listy.

Usuń wszystkie — umożliwia natychmiastowe usunięcie wszystkich adresów z czarnej listy.

Dodaj wyjątek — umożliwia dodanie wyjątku zapory do filtrowania IDS.