Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Lista znanych certyfikatów

Lista znanych certyfikatów może posłużyć do dostosowania zachowania programu ESET Endpoint Security do określonych certyfikatów SSL, a także do zapamiętania wybieranych czynności, jeśli w obszarze Tryb filtrowania protokołu SSL/TLS jest wybrana opcja Tryb Interaktywny. Listę tę można wyświetlać i edytować w obszarze Ustawienia zaawansowane (F5) > Strony internetowe i poczta e-mail > SSL/TLS > Lista znanych certyfikatów.

Okno Lista znanych certyfikatów obejmuje następujące elementy:

Kolumny

Nazwa — nazwa certyfikatu.

Wystawca certyfikatu — nazwa podmiotu, który utworzył certyfikat.

Podmiot certyfikatu — pole to służy do identyfikacji podmiotu związanego z kluczem publicznym przechowywanym w polu podmiotu klucza publicznego.

Dostęp — w celu zezwolenia lub zablokowania komunikacji zabezpieczanej przez ten certyfikat bez względu na to, czy jest zaufana, należy użyć opcji Zezwól lub Blokuj w pozycji Czynność dostępu. Aby zezwolić na stosowanie zaufanych certyfikatów i aby pytać o niezaufane, należy wybrać opcję Automatycznie. Aby program zawsze pytał o czynności użytkownika, należy wybrać opcję Pytaj.

Skanuj — w celu skanowania lub ignorowania komunikacji zabezpieczanej przez ten certyfikat należy użyć opcji Skanuj lub Ignoruj w obszarze Czynność skanowania. Wybranie opcji Automatycznie umożliwia skanowanie w trybie automatycznym oraz pytanie w trybie interaktywnym. Aby program zawsze pytał o czynności użytkownika, należy wybrać opcję Pytaj.

Elementy sterujące

Dodaj — certyfikat można załadować ręcznie w postaci pliku o rozszerzeniu .cer, .crt lub .pem. Aby przesłać lokalny certyfikat, należy kliknąć opcję Plik. Aby określić lokalizację certyfikatu w Internecie, należy kliknąć opcję Adres URL.

Edytuj — należy wybrać certyfikat do skonfigurowania i kliknąć opcję Edytuj.

Usuń — należy wybrać certyfikat do usunięcia i kliknąć opcję Usuń.

OK/Anuluj — aby zapisać zmiany, należy kliknąć przycisk OK. Aby wyjść bez zapisywania, należy kliknąć opcję Anuluj.