Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Lista aplikacji, dla których przeprowadzane jest filtrowanie protokołu SSL/TLS

Lista aplikacji, dla których przeprowadzane jest filtrowanie protokołu SSL/TLS może posłużyć do dostosowania zachowania programu ESET Endpoint Security do określonych aplikacji, a także do zapamiętania czynności wybieranych, gdy wybrana jest opcja Tryb Interaktywny w obszarze Tryb filtrowania protokołu SSL/TLS. Listę tę można wyświetlać i edytować w obszarze Ustawienia zaawansowane (F5) > Strony internetowe i poczta e-mail > SSL/TSL > Lista aplikacji, dla których przeprowadzane jest filtrowanie protokołu SSL/TLS.

Okno Lista aplikacji, dla których przeprowadzane jest filtrowanie protokołu SSL/TLS obejmuje następujące elementy:

Kolumny

Aplikacje — wybierz plik wykonywalny z drzewa katalogów, kliknij opcję ... albo wpisz ścieżkę ręcznie.

Czynność skanowania — wybranie opcji Skanuj lub Ignoruj. Wybranie opcji Automatycznie umożliwia skanowanie w trybie automatycznym oraz pytanie w trybie interaktywnym. Aby program zawsze pytał o czynności użytkownika, należy wybrać opcję Pytaj.

Elementy sterujące

Dodaj — umożliwia dodanie filtrowanej aplikacji.

Edytuj — należy wybrać certyfikat do skonfigurowania i kliknąć opcję Edytuj.

Usuń — należy wybrać certyfikat do usunięcia i kliknąć opcję Usuń.

OK/Anuluj — przycisk OK należy kliknąć w celu zapisania zmian, a opcję Anuluj w celu zamknięcia okna bez zapisywania.