Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Profile przypisane do kart sieciowych

Zmieniając profile, można w szybki sposób wprowadzić liczne zmiany w zachowaniu zapory. Dla poszczególnych profili można ustawić i zastosować reguły niestandardowe. Wpisy kart sieciowych dotyczące wszystkich kart obecnych w urządzeniu są automatycznie dodawane do listy Karty sieciowe.

Kolumny

Nazwa — nazwa karty sieciowej.

Domyślny profil zapory — domyślny profil wykorzystywany jest wówczas, gdy sieć, z którą użytkownik jest połączony, nie ma skonfigurowanego profilu lub karta sieciowa użytkownika jest skonfigurowana w taki sposób, by nie korzystać z profilu sieciowego.

Preferuj profil sieci — karta sieciowa może korzystać z profilu zapory skonfigurowanego pod kątem połączonej znanej sieci. Jeśli nie skonfigurowano profilu dla tej sieci lub karta sieciowa została skonfigurowana tak, by nie korzystać z profilu tej sieci, używany jest domyślny profil karty.

Elementy sterujące

Dodaj — umożliwia dodanie nowej karty sieciowej.

Edytuj — pozwala edytować istniejące karty sieciowe.

Usuń — wybierz kartę sieciową, a następnie kliknij opcję Usuń w celu usunięcia karty sieciowej z listy.

OK/Anuluj — aby zapisać zmiany, należy kliknąć przycisk OK. Aby zamknąć opcję bez wprowadzania zmian, należy kliknąć opcję Anuluj.