Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona przed atakami brute force

Ochrona przed atakami typu brute force blokuje ataki polegające na odgadywaniu haseł dla usług RDP i SMB. Atak brute-force to metoda odkrywania ukierunkowanego hasła poprzez systematyczne wypróbowywanie wszystkich kombinacji liter, cyfr i symboli. Aby skonfigurować ochronę przed atakami Brute-force, w głównym oknie programu kliknij opcję Ustawienia > Ustawienia zaawansowane (F5) > Ochrona sieci > Ochrona przed atakami w sieci > Ochrona przed atakami Brute-force.

Włącz ochronę przed atakami typu brute force — ESET Endpoint Security sprawdza zawartość ruchu sieciowego i blokuje próby ataków zgadywania haseł.

Reguły – reguły ochrony przed atakami brute force umożliwiają tworzenie, edytowanie i wyświetlanie reguł dla przychodzących i wychodzących połączeń sieciowych. Więcej informacji zawiera rozdział Reguły.

Wyłączenia – lista wykluczonych wykryć zdefiniowanych na podstawie adresu IP lub ścieżki aplikacji. Wykluczenia można tworzyć i edytować w konsoli ESET PROTECT. Więcej informacji zawiera rozdział Wyłączenia.