Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Konfigurowanie kopii dystrybucyjnej

ESET Endpoint Security można skonfigurować w taki sposób, aby kopie plików aktualizacji silnika detekcji były zapisywane i dystrybuowane wśród innych stacji roboczych z uruchomionym programem ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus.

Konfigurowanie programu ESET Endpoint Security jako serwera kopii dystrybucyjnych w celu zapewnienia możliwości aktualizacji za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP

  1. Naciśnij klawisz F5, aby przejść do obszaru Ustawienia zaawansowane, i rozwiń pozycje Aktualizacja > Profile > Kopia dystrybucyjna aktualizacji.
  2. Rozwiń pozycję Aktualizacje i upewnij się, że opcja Wybierz automatycznie w obszarze Aktualizacje modułów jest włączona.
  3. Rozwiń pozycję Kopia dystrybucyjna aktualizacji i włącz opcje Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji oraz Włącz serwer HTTP.

note

Aby wyświetlić więcej informacji, zobacz:

Konfigurowanie serwera kopii dystrybucyjnych w celu zapewnienia możliwości aktualizacji za pośrednictwem udostępnionego folderu sieciowego

  1. Utwórz folder udostępniony na urządzeniu lokalnym lub sieciowym. Wszyscy użytkownicy z uruchomionym oprogramowaniem zabezpieczającym ESET muszą mieć możliwość odczytu tego folderu, a ponadto musi on być dostępy do zapisu z poziomu lokalnego konta SYSTEM.
  2. Aktywuj opcję Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji w obszarze Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Profile > Kopia dystrybucyjna aktualizacji.
  3. Wybierz odpowiedni Folder przechowywania, klikając pozycję Wyczyść, a następnie Edytuj. Przejdź do utworzonego folderu udostępnionego i wybierz go.

note

Aby nie przeprowadzać aktualizacji modułów przez wewnętrzny serwer HTTP, należy wyłączyć opcję Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji.