Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kopia dystrybucyjna aktualizacji

Program ESET Endpoint Security umożliwia tworzenie kopii plików aktualizacji, których można używać do aktualizowania innych stacji roboczych w sieci. Korzystanie z kopii dystrybucyjnej, czyli kopii plików aktualizacji, w środowisku sieci LAN jest wygodne, ponieważ eliminuje potrzebę pobierania tych plików przez każdą stację roboczą bezpośrednio z serwera aktualizacji dostawcy. Aktualizacje są pobierane na lokalny serwer kopii dystrybucyjnych, a następnie dystrybuowane do wszystkich stacji roboczych, by uniknąć ryzyka generowania nadmiernego ruchu sieciowego. Aktualizowanie klienckich stacji roboczych przy użyciu kopii dystrybucyjnej pozwala na oszczędne korzystanie z przepustowości połączenia internetowego.


note

Aby zminimalizować ruch internetowy w sieciach, w których program ESET PROTECT jest używany do zarządzania dużą liczbą klientów, zaleca się używanie serwera proxy Apache HTTP zamiast konfigurowania klienta jako serwera kopii dystrybucyjnej. Apache HTTP Proxy można zainstalować z programem ESET PROTECT przy użyciu instalatora typu „wszystko w jednym” lub jako składnik autonomiczny. Aby uzyskać więcej informacji i poznać różnice między serwerem proxy HTTP Apache, narzędziem do tworzenia kopii dystrybucyjnej i łącznością bezpośrednią, zobacz nasząstronę pomocy online ESET PROTECT.

Opcje konfiguracji lokalnego serwera kopii dystrybucyjnych znajdują się w ustawieniach zaawansowanych w sekcji Aktualizacja. Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, należy nacisnąć klawisz F5 w celu otwarcia ustawień zaawansowanych, kliknąć kolejno opcje Aktualizacja > Profile i wybrać kartę Kopia dystrybucyjna aktualizacji.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Aby utworzyć kopię dystrybucyjną na klienckiej stacji roboczej, należy wybrać opcję Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji. Powoduje to uaktywnienie innych opcji konfiguracji kopii dystrybucyjnej, na przykład sposobu udostępniania plików aktualizacji oraz ścieżki dostępu do plików kopii dystrybucyjnej aktualizacji.

Dostęp do plików aktualizacji

Włącz serwer HTTP — włączenie tej opcji powoduje, że dostęp do plików aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem protokołu HTTP. Podawanie danych uwierzytelniających nie jest wymagane.

Metody uzyskiwania dostępu do serwera kopii dystrybucyjnych opisano szczegółowo w sekcji Aktualizowanie przy użyciu kopii dystrybucyjnej. Istnieją dwie podstawowe metody uzyskiwania dostępu do kopii dystrybucyjnej: folder z plikami aktualizacji może być udostępniany jako folder sieciowy lub klienty mogą uzyskiwać dostęp do kopii dystrybucyjnej umieszczonej na serwerze HTTP.

Folder przeznaczony do przechowywania plików aktualizacji na potrzeby kopii dystrybucyjnej należy podać w sekcji Folder przechowywania kopii dystrybucyjnej aktualizacji. W celu wybrania innego folderu należy kliknąć przycisk Wyczyść, aby usunąć wstępnie zdefiniowany folder C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror, i kliknąć opcję Edytuj, aby przejść do folderu na komputerze lokalnym lub do udostępnionego folderu sieciowego. Jeśli dany folder wymaga autoryzacji, należy wprowadzić dane uwierzytelniające w polach Nazwa użytkownika i Hasło. Jeśli wybrany folder docelowy znajduje się na dysku sieciowym w systemie operacyjnym Windows NT, 2000 lub XP, należy wprowadzić nazwę użytkownika, któremu przyznano uprawnienia zapisu do tego folderu, oraz skojarzone z nią hasło. Nazwę użytkownika i hasło należy wprowadzić w formacie domena/użytkownik lub grupa_robocza/użytkownik. Należy pamiętać o podaniu odpowiednich haseł.