Produkto naujinimai

Dalyje Produkto naujinimai yra parinktys, susijusios su produkto naujinimais. Programa leidžia iš anksto nustatyti jos veiksmus, kai atsiranda naujų produkto naujinimų.

Produkto naujinimai įdiegia naujų funkcijų arba atlieka ankstesnėse versijose buvusių funkcijų pakeitimus. Tai gali būti atliekama automatiškai vartotojui neatliekant jokių veiksmų arba galite pasirinkti, kad jums apie tai praneštų. Įdiegus produkto naujinimus, gali tekti paleisti kompiuterį iš naujo.

Automatiniai atnaujinimai – pristabdžius automatinius konkrečių atnaujinimo profilių atnaujinimus, laikinai išjungiami automatiniai produktų naujiniai, kai prie interneto jungiamasi naudojant kitus tinklus arba apskaičiuotų duomenų ryšius. Palikite šį nustatymą įjungtą, kad galėtumėte nuolat naudotis naujausiomis funkcijomis ir būti kuo geriau apsaugoti. Daugiau informacijos apie automatinius naujinimus ieškokite DUK apie automatinius naujinimus.

Pagal numatytuosius nustatymus produkto naujinimai siunčiami iš ESET saugyklų serverių. Dideliuose arba neprijungtose aplinkose eismą galima išskirstyti, kad būtų galima kaupti viduje produkto failus.

hmtoggle_plus0 Programos komponentų naujinimo pasirinktinio serverio nurodymas


note

Tinkamiausios parinkties pasirinkimas priklauso nuo darbo vietos, kurioje šie parametrai bus taikomi. Atsiminkite, kad yra skirtumas tarp darbo vietų ir serverių – pvz., automatiškai paleidus iš naujo serverį po produkto naujinimo, jūsų įmonė gali patirti didelę žalą.