ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Důvěryhodná zóna

Důvěryhodná zóna představuje skupinu síťových adres, ze kterých firewall povolí příchozí komunikaci. Nastavení funkcí jako je sdílení souborů nebo vzdálená plocha uvnitř důvěryhodné zóny se řídí podle sekcePovolené služby a rozšířené možnosti.

Důvěryhodná zóna se automaticky určí na základě sítě, ke které jste prostřednictvím síťového adaptéru připojeni. Adresy definované uvnitř důvěryhodné zóny pomocí editoru pravidel jsou vždy považovány za důvěryhodné. Pokud je síťový adaptér připojen ke známé síti, pak jsou Další důvěryhodné adresy nakonfigurovány pro tuto síť přidány do důvěryhodné zóny tohoto adaptéru. Při nastavení režimu ochrany sítě na Domácí nebo firemní síť budou všechny připojené podsítě této sítě považovány za důvěryhodné. Aktuální důvěryhodnou zónu nastavenou pro daný síťový adaptér naleznete v hlavním okně programu v Nastavení v části Síť > Síťové adaptéry.