ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak nastavit zóny

Zóna představuje skupinu síťových adres, které dohromady tvoří logickou skupinu IP adres. To je užitečné při opakovaném použití stejné sady adres ve více pravidlech. Každá adresa ve skupině má daná práva, která jsou platná pro celou skupinu. Příkladem takové skupiny je Důvěryhodná zóna. Důvěryhodná zóna představuje skupinu síťových adres, které nejsou firewallem nijak blokovány. Zóny můžete spravovat v rozšířeném nastavení v sekci Síťová ochrana > Obecné > Zóny, kde klikněte na Změnit na řádku Zóny. Pro vytvoření nové zóny klikněte v zobrazeném dialogovém okně na tlačítko Přidat, zadejte její Název, Popis a přidejte vzdálenou IP adresu do pole Vzdálená adresa počítače (IPv4/IPv6, rozsah, maska). Další informace naleznete v kapitole Zóny firewallu.