ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Filtrování obsahu webu

V sekci Filtrování obsahu webu naleznete nastavení, které vám pomůže ochránit firmu před rizikem právní zodpovědnosti. Prostřednictvím filtrování obsahu webu dokážete blokovat webové stránky, které mohou obsahovat potenciálně nevhodný obsah nebo mohou porušovat duševní vlastnictví jiných osob. Cílem je zabránit zaměstnancům v přístupu na tyto stránky, stejně tak stránky, které mohou negativně ovlivnit jejich produktivitu.

Filtrování obsahu webu umožňuje blokovat webové stránky, které mohou obsahovat nevhodný obsah. Kromě toho můžete jako zaměstnavatel/administrátor zakázat přístup na 27 předdefinovaných kategorií webových stránek, které jsou dále rozděleny na více než 140 podkategorií.

Standardně je Filtrování obsahu webu vypnuté. Pro aktivaci:

  1. V hlavním okně programu stiskněte klávesu F5 pro otevření Rozšířeného nastavení a přejděte do sekce Web a mail > Filtrování obsahu webu.
  2. Pomocí přepínače Zapnout Filtrování obsahu webu aktivujte Filtrování obsahu webu produktu ESET Endpoint Security.
  3. Pro konfiguraci přístupu na konkrétní webové stránky klikněte na řádku Pravidla na možnost Změnit. Následně se zobrazí Editor pravidel Filtrování obsahu webu.

CONFIG_WEB_CONTROL

Pomocí možnosti Zpráva na zablokované webové stránce a Obrázek na zablokované webové stránce můžete upravit podobu zprávy, která se zobrazí uživateli při přístupu na blokovanou stránku.


note

Pro zablokování přístupu na všechny webové stránky a povolení jen konkrétních využijte seznamy blokovaných/povolených adres.