ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přizpůsobení zprávy při přístupu na blokovanou webovou stránku

Pomocí možnosti Zpráva na zablokované webové stránce a Obrázek na zablokované webové stránce můžete upravit podobu obrazovky, která se zobrazí uživateli při přístupu na blokovanou stránku.

Níže uvádíme vzor výchozí zprávy, která se uživateli zobrazí:

DIALOG_WEBSITE_BLOCKED

Použití

Chystáme se zablokovat kategorii webových stránek "Zbraně".

Příklad zprávy na blokované webové stránce:

Přístup na webovou stránku %URL_OR_CATEGORY% byl zablokován, protože se na ní nachází nevhodný nebo škodlivý obsah.
Pro více informací kontaktujte svého administrátora.

Proměnná

Popis

%CATEGORY%

Kategorie, do níž webová stránka spadá.

%URL_OR_CATEGORY%

Zablokovaná webová stránka nebo kategorie, do níž webová stránka spadá (v závislosti na blokovacím pravidle)

%STR_GOBACK%

Text na tlačítku "Vrátit se zpět"

%product_name%

Název produktu ESET (například ESET Endpoint Security)

%product_version%

Verze produktu ESET

Příklad grafiky na blokované webové stránce:

https://help.eset.com/tools/indexPage/products/antitheft.png

Pokud je obrázek příliš velký, jeho měřítko se automaticky přizpůsobí (změní se šířka/výška).

Níže je ukázka možné konfigurace v produktu ESET Endpoint Security:

CONFIG_WEB_CONTROL_CUSTOMIZE

Pokud se uživatel pokusí přistoupit na blokovanou stránku, výsledek na základě výše uvedených kroků bude vypadat následovně:

DIALOG_WEBSITE_BLOCKED_CUSTOM