Přizpůsobení oznámení

V tomto dialogovém okně si můžete přizpůsobit vzhled a chování oznámení, která se zobrazují uživateli.

Použít výchozí oznámení – v patičce oznámení se zobrazí výchozí zpráva.

Hrozby

Pomocí možnosti Nezavírat automaticky upozornění na nalezenou hrozbu zůstane upozornění zobrazeno tak dlouho, dokud jej uživatel nezavře.

Pokud chcete uživateli zobrazit vlastní zprávu, deaktivujte možnost Použít výchozí oznámení a do pole Zpráva při nalezení hrozby zadejte vlastní text zprávy.