ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Interaktivní upozornění


important

Hledáte informace o běžných upozorněních a oznámeních?

  • Informace o aktualizaci nejsou konzistentní

V sekci Oznámení > Interaktivní upozornění můžete nastavit, jak se má ESET Endpoint Security zachovat, pokud bude při detekci vyžadovat interakci uživatele (například při pokusu o přístup na potenciálně phishingovou stránku).

CONFIG_ALERT

Interaktivní upozornění

Interaktivní upozornění se zobrazují v případě výskytu detekce nebo jiné události vyžadující odezvu uživatele.

Zobrazit interaktivní upozornění

  • V případě samostatných instalací doporučujeme toto nastavení ponechat beze změny (standardně zapnuto).
  • Ve spravovaných prostředích ponechte toto nastavení zapnuté a vyberte si akce, ve kterých chcete uživateli zobrazitinteraktivní upozornění.

Deaktivováním možnosti Zobrazit interaktivní upozornění se potlačí zobrazování všech výstražných oken a zpráv v internetových prohlížečích. Produkt automaticky provedete předdefinovanou výchozí akci (například zablokuje přístup na potenciálně phishingovou stránku).

Informační okna

Dobu zobrazení informačních upozornění nastavíte pomocí možnosti Zavírat informační okna automaticky. Po uplynutí nastaveného času se okno s upozorněním zavře, pokud jej dříve nezavřete ručně.

Potvrzovací zprávy – Pomocí této možnosti můžete spravovat seznam potvrzovacích zpráv, jejichž zobrazování chcete povolit nebo zakázat.