Napredne opcije skeniranja

U ovom prozoru možete da odredite napredne opcije za zadatak planiranog skeniranja računara. Možete da podesite radnju koja će se izvršavati automatski nakon dovršenog skeniranja koristeći padajući meni:

Isključi računar – Računar se isključuje nakon dovršenog skeniranja.

Ponovo pokreni računar – Zatvara sve programe i ponovo pokreće računar nakon dovršenog skeniranja.

Ponovo pokreni ako je potrebno – Zatvara sve programe i ponovo pokreće računar ako to zahteva skeniranje.

Stanje spavanja – Čuva sesiju i postavlja računar u stanje niske potrošnje tako da možete brzo da nastavite sa radom.

Hibernacija – Preuzima sve što je pokrenuto u RAM-u i premešta u određenu datoteku na čvrstom disku. Računar se isključuje, ali nastavlja sa radom u prethodnom stanju sledeći put kada ga pokrenete.

Ne preduzimaj ništa – Nakon završenog skeniranja se ne izvršava nijedna radnja.


note

Imajte u vidu da računar u stanju spavanja i dalje radi. I dalje su pokrenute osnovne funkcije i koristi se napajanje kada računar radi na baterije. Da biste sačuvali trajanje baterije, na primer kada putujete van kancelarije, preporučujemo da koristite opciju hibernacije.

Izaberite opciju Korisnik ne može da otkaže radnju da biste sprečili neovlašćene korisnike da zaustave radnje nakon skeniranja.

Podesite opciju Korisnik može da zaustavi skeniranje za (min) ako želite da dozvolite korisniku sa ograničenim ovlašćenjima mogućnost da pauzira skeniranje računara na određeno vreme.

Pogledajte i odeljak Tok skeniranja.